Rom bestilling kan gjøres på denne siden, pr telefon eller man kan bare komme innom.

Avbestilling og uteblivelse (No show)

En avtale om reservasjon av et rom er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom pensjonatet har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter gjesten disse omkostninger fullt ut. Erstatning for rom som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis, når det gjelder enkeltgjester:

a) Alminnelig grunnregel Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (No show), betaler gjesten rom prisen for et døgn.

b) Sen avbestilling Avbestilles rommet senest kl. 18.00 dagen før ankomsten, har pensjonatet erstatningskrav overfor gjesten. Skjer avbestilling senere enn dette tidspunkt, og rommet ikke kan leies ut til en annen gjest, betaler gjesten prisen for 1 døgn.